เปิดบ้านวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
วันวิชาการ 2565
mail กำหนดการแข่งขันระดับ มัธยมศึกษา
enlightened สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
heart ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับ มัธยมศึกษา
 
mail กำหนดการแข่งขันระดับ ระดับประถมศึกษา
enlightened สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
enlightened ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับประถมศึกษา
 
 
เกณฑ์การแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน ประเภท เกณฑ์การแข่งขัน
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย เดี่ยว  
2 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก เดี่ยว  
3 ภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ ทีม 2 คน  
4 ภาษาไทย ตอบปัญหาภาษาไทย ทีม 2 คน  
5 ภาษาไทย คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ทีม 2 คน  
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว  เดี่ยว  
7 คณิตศาสตร์ ซูโดกุ เดี่ยว  
8 คณิตศาสตร์ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ทีม 2 คน  
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพิมพ์งาน ด้วยโปรแกรม Word ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาว TIKTOK (วิดีโอสั้นความรู้วิทยาศาสตร์) ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรูบิคประเภท 3x3 เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โยนไข่ ทีม 4 คน  
19 ภาษาต่างประเทศ spelling bee ทีม 2 คน  
20 ภาษาต่างประเทศ คัดลายมือภาษาอังกฤษ เดี่ยว  
21 ภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ทีม 2 คน  
22 ภาษาต่างประเทศ ประกวดร้องเพลง เดี่ยว  
23 สังคมศึกษา ตอบปัญหาสังคมศึกษา ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ทีม 5 คน  
25 สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 5 คน