เปิดบ้านวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เปิดบ้านวิชาการ 2565


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรครู ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรระดับมัธยมศึกษา


mail กำหนดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
enlightened ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครระดับมัธยมศึกษา
enlightened ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
enlightened ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
mail กำหนดการแข่งขันระดับระดับประถมศึกษา
enlightened ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครระดับประถมศึกษา
enlightened ประกาศผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูชัยวิชญ์ เข็มปัญญา โทร 093-3435698
 
เกณฑ์การแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน ประเภท เกณฑ์การแข่งขัน
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย เดี่ยว  
2 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก เดี่ยว  
3 ภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ ทีม 2 คน  
4 ภาษาไทย ตอบปัญหาภาษาไทย ทีม 2 คน  
5 ภาษาไทย คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ทีม 2 คน  
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว  เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
7 คณิตศาสตร์ ซูโดกุ เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
8 คณิตศาสตร์ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพิมพ์งาน ด้วยโปรแกรม Word ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาว TIKTOK (วิดีโอสั้นความรู้วิทยาศาสตร์) ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรูบิคประเภท 3x3 เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ทีม 3 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โยนไข่ ทีม 4 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
19 ภาษาต่างประเทศ spelling bee ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
20 ภาษาต่างประเทศ คัดลายมือภาษาอังกฤษ เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
21 ภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
22 ภาษาต่างประเทศ ประกวดร้องเพลง เดี่ยว คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
23 สังคมศึกษา ตอบปัญหาสังคมศึกษา ทีม 2 คน คลิกเพื่อดูเกณฑ์การแข่งขัน
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ทีม 5 คน  
25 สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 5 คน  


เปิดบ้านวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565