เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 2555
อัตลักษณ์โรงเรียน
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2011
ปรับปรุง 02/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 356251
Page Views 479106
แผนงาน/แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏฺบัติการ 2554
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปในทิศทางใด
งานวิชาการ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาอุปกรณ์ทางศึกษา
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2555
การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ซุ้มประตูที่สวยงามจัดโยคณะพี่เลี้ยงชั้น ม.6
ผู้ชนะเลิศกิจกรรมรับรางวัลจากวิทยากร
กิจเสริมทักษะการให้ความรู้ด้านวิทยาศษสตร์
ชมภาพยนตร์ช่วยบ่าย
การเข้าค่ายวันนี้เกิดประโยชน์มากมายในอนาคต
รับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2555,12:56   อ่าน 974 ครั้ง

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
โทร.0-42575231,admin 0811178090
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22