ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดบ้านวิชาการปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 วันที่ 26-28 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส. และมีคะแนนความประพฤติติดลบตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ ติดลบ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หลังเลิกเรียนให้มาติดต่อแก้คะแนนที่อาคารมะเกลือ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
แบบสำรวจการเข้าสอบO-NET ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ร่วมกิจกรรมสืบสานศาสตร์ภาษาไทยเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564"
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวาสนา พรหมจรรย์ ชุดการเรียนการสอน วิขา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
เผยแพร่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูภูษณะ กึกกัน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ครูภูษณะ กึกกัน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวาสนา พรหมจรรย์ ชุดการเรียนการสอน วิขา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ที่ได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป แบบทดสอบการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2/2562
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
ขั้นตอนตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการเรียน (O-NET 2561,ผลการเรียนอันดับ 1-3)
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 63
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม 2/2562
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2/2562
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวาสนา พรหมจรรย์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 62